Bij veel bedrijven bestaat de wens om naar de cloud te gaan, maar als men online zoekt naar “de manier om naar de cloud te gaan” sluiten de gevonden suggesties vaak niet aan bij de business en behoeftes van het bedrijf. Dit is te verklaren; naast de standaard technische “building blocks” die beschikbaar zijn, is voor een gedeelte van de applicaties maatwerk nodig.

Maatwerk in de IT is iets dat veel vragen oproept, vaak wordt dit geassocieerd met ontelbare uren van consultants met hoge uurtarieven die verdwijnen in een bodemloze donkere put. Voor de stap naar de cloud is dit in 95% van de gevallen helemaal niet nodig, maar als bedrijf moet je wel vooraf je applicaties goed kwalificeren.

Wat bedoel ik dan met kwalificeren? Kijk naar wat je applicatie nodig heeft en beperk je daarbij niet alleen tot de applicatie, maar naar de keten die een applicatie nodig heeft om te functioneren.

Als voorbeeld neem ik een fabriek met robots die afhankelijk zijn van een database server waarvan elke beweging gestuurd wordt vanuit data van die database. Dit is een typische applicatie die vereist dat de latency tussen gebruiker (robot) en applicatie (database server) zeer laag is en tegelijkertijd hoog beschikbaar blijft. Bij het toenemen van latency kan het zo zijn dat de robots minder snel kunnen werken en er hierdoor bijvoorbeeld minder orders gepicked kunnen worden, een voorbeeld dat directe impact heeft op de corebusiness.

De 3-2-1 strategie

Dit is dan ook een typisch voorbeeld van een applicatie die je graag op locatie in je eigen datacenter houdt. Is dit dan gelijk het einde van de kwalificering? Nee absoluut niet, want je wilt de applicatie hoog beschikbaar hebben. Een tweede actieve database server bij een lokale serviceprovider is dan ook een goede suggestie, zodat als de database server op locatie uitvalt er wel productie gedraaid kan worden. Dit is dan weliswaar met een stukje meer latency, maar de productie ligt niet stil. Daarnaast heeft de applicatie ook nog een back-up nodig, volgens de 3-2-1 strategie is het nodig om minimaal drie kopieën van je data te bewaren waarvan twee op verschillende media en één offsite.

Wanneer ik kijk naar deze applicatie dan kiezen we dan ook voor drie kopieën;

  • De actieve en stand-by database server
  • Een back-up van de data op disk
  • Een back-up van de data op tape

Met back-up naar tape op de locatie van de serviceprovider heb ik 2 verschillende media. Aangezien de tape is opgeslagen bij de serviceprovider, of op een locatie van een gespecialiseerd bedrijf, heb ik ook data offsite.

database-server-latency

Applicaties in de cloud

Naast deze applicatie heeft een bedrijf vaak ook BI-applicaties, die weer perfect zijn om in de cloud te draaien vanwege de grote aanwezige capaciteit om tijdelijk te kunnen bursten en deze dan te gebruiken om analyses te draaien en daarna de omgeving weer af te schalen zodat er niet onnodige kosten worden gemaakt.

Een laatste voorbeeld is Office365 of elke andere SAAS/cloud dienst. Niet altijd is er een back-up geregeld vanuit de provider en moet je als bedrijf zelf hiervoor maatregelen nemen. Omdat er voor verkeer vanuit de cloud naar buiten vaak hoge kosten zijn, is het verstandig om dit onder te brengen bij een serviceprovider die door schaalgrootte minder kosten heeft voor dit aspect. Daarmee borg je ook een back-up van je SAAS/cloud diensten.

Zo blijkt maatwerk een veel minder enge term dan in eerste instantie gedacht.  Door je applicaties goed te kwalificeren kan je optimaal gebruik maken van een hybride cloud model en daarbij de beste oplossing kiezen voor elke applicatie.

Remco Cramer is sinds 2019 verantwoordelijk voor de Pre- & Post sales bij DOVILO.

Webinar Bedrijfsdata beschikbaar en beschermd in de cloud

Tijdens dit webinar op 23 april verkrijgt u onder meer inzicht in het belang van een goed datamanagement beleid. Hoe zorgt u als bedrijf ervoor dat bedrijfsdata altijd en overal beschikbaar is maar zorgt u er ook nog voor dat dit op een veilige en betrouwbare wijze gebeurt? De afsluitende Q&A geeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze experts.

Aanmelden voor deelname aan dit webinar is mogelijk via deze link.