Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden incl. alle specifieke modules van NLDigital, versie 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, van toepassing. Deze voorwaarden vindt u in de bijlagen of kunt u opvragen bij uw contactpersoon. De algemene voorwaarden van de klant zijn standaard niet van toepassing verklaard. De voorwaarden uit enig voorstel prevaleren boven de NLDigital voorwaarden. Naar gelang van de aard van een aanbieding kunnen de modules zoals detachering, beheer, onderhoud of verhuur toepasselijk zijn.