Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden incl. alle specifieke modules van NLDigital, versie 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, van toepassing. Deze voorwaarden vindt u in de bijlagen of kunt u opvragen bij uw contactpersoon. De algemene voorwaarden van de klant zijn standaard niet van toepassing verklaard. De voorwaarden uit enig voorstel prevaleren boven de NLDigital voorwaarden. Naar gelang van de aard van een aanbieding kunnen de modules zoals detachering, beheer, onderhoud of verhuur toepasselijk zijn.

Levering:

De levering geschiedt franco aan uw adres.

Levertijd:

De levering van alle goederen duurt gemiddeld 2 tot 4 weken, maar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Prijzen:

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW (21%). Tussentijdse prijswijzigingen door koersverschillen worden vooraf afgesproken en zijn daardoor standaard onder voorbehoud.

Facturatie:

  • De hard-, software en support worden gefactureerd direct na levering bij u of bij Dovilo op locatie.
  • Projecturen: per maand vooraf betaald
  • Abonnementen: per kwartaal vooraf betaald

Betalingstermijn:

De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

Geldigheidstermijn:

De geldigheid van aanbiedingen is minimaal 2 weken, tenzij expliciet anders vermeldt in het aan u verzonden voorstel.

De NLDigital Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland.