Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden incl. alle specifieke modules van ICT~Office, versie 2014, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. Deze voorwaarden vindt u in de bijlagen of kunt u opvragen bij uw contactpersoon. De algemene voorwaarden van de klant zijn standaard niet van toepassing verklaard. De voorwaarden uit enig voorstel prevaleren boven de ICT Office voorwaarden. Er kunnen diverse modules van de ICT Office voorwaarden toepasselijk worden verklaard. Naar gelang van de aard van een aanbieding kunnen de modules zoals detachering, beheer, onderhoud of verhuur toepasselijk zijn.

Levering:

De levering geschiedt franco aan uw adres.

Levertijd:

De levering van alle goederen duurt gemiddeld 2 tot 4 weken.

Prijzen:

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW (21%). Tussentijdse prijswijzigingen onder voorbehoud.

Facturatie:

  • De hard-, software en support worden gefactureerd direct na levering bij u of bij Dovilo op locatie.
  • Projecturen: per maand vooraf betaald
  • Abonnementen: per kwartaal vooraf betaald

Betalingstermijn:

De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

Geldigheidstermijn:

De geldigheid van aanbiedingen is minimaal 2 weken, tenzij expliciet anders vermeldt in het aan u verzonden voorstel.

De ICT Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.