Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijven maken deel uit van de samenleving en hebben invloed op de omgeving om hen heen. Ook Dovilo is zich bewust van haar verantwoordelijkheden naar de maatschappij toe. Daarom draagt Dovilo haar steentje bij door maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) voor mens en milieu. In hetzelfde kader past het om bewust met grondstoffen om te gaan. Door duurzaam te ondernemen dringt Dovilo verspilling en onnodig verbruik van materialen terug.

Het MVO-beleid van Dovilo is gebaseerd op de 4 onderstaande pijlers. Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.

Aandacht voor Klimaat
Mens Centraal