IT-performance verbeteren

Ervaart uw organisatie gebrekkige IT-performance? Haperende beeldschermen, software die vastloopt? Dat is niet alleen vervelend werken voor medewerkers en IT, maar heeft ook impact op de productiviteit én het imago. Want ook klanten worden hier, direct of indirect, mee geconfronteerd.

Een slechte IT-performance heeft gevolgen voor uw omzet en kosten.

Hoe vindt u de oorzaak van gebrekkige performance?

Oplossen van performanceproblemen is vaak lastig. Hoe komt u erachter waar de oorzaak ligt? Dovilo kan hierbij helpen. Wij analyseren de huidige performance, hoeveel u daadwerkelijk nodig heeft en hoe u dat niveau efficiënt bereikt. Wilt u zeker weten dat u altijd over genoeg capaciteit beschikt zonder omkijken hiernaar? Dan leveren we ook Performance-as-a-Service, waarbij uw performance 24/7 worden gemonitord.

Lees hier meer over onze Perfomance as a Service.

Wat meten we?

Voor het meten van uw performance gebruiken we geavanceerde tools. Die meten en leveren de cijfers die wij vervolgens overzichtelijk voor u in een rapport zetten en waarop we ons advies baseren. Daarmee heeft u direct een onderbouwde businesscase voor de benodigde investering.

Tijdens onze analyse meten we een maand lang onder andere:

  • dataperformance
  • datacapaciteit
  • gezondheid en performance van de hele IT-omgeving, van back-office tot client
  • applicatieperformance, zowel op de server als de pc van de gebruiker
  • VDI verbruik door eindgebruikers
  • performance-issues, vertragingen, applicatie start up-tijden, hangs, crashes, upgrades en hardwareproblemen over het hele netwerk
  • gebruikerservaringen (zowel van eindgebruikers als IT-beheer)

Voor een passend advies zijn vaak aanvullende interviews nodig. We willen namelijk ook weten wat de toekomstvisie van uw organisatie is. Waar wilt u naartoe groeien? Op basis daarvan maken we een inschatting van de benodigde IT-performance.

Op basis van interviews en de toekomstvisie geven we
een goed onderbouwd advies specifiek voor (de toekomst van) uw organisatie.

Performance-rapportage

Het performance-rapport omvat een volledig overzicht van de hele infrastructuur, inclusief overzicht van geïnstalleerde software (en versies), trendoverzicht in uren per week en per systeem en daadwerkelijk gebruik van applicaties per gebruiker per maand. Ook geven we informatie over de benodigde capaciteit voor transformatie van client pc of RDS naar Azure Virtual Desktop (AVD) .

Alleen data zegt niet genoeg. Deze moet op de juiste manier worden geïnterpreteerd om het performance-probleem op te lossen. Dovilo levert deze inzichten in een compleet rapport met onderbouwing. Onderstaand een aantal voorbeelden van metingen die worden verricht en gerapporteerd.

Resources die meegroeien met uw omzet

Het is ook mogelijk om uw performance structureel te meten met onze dienst Performance as a Service. Met continous service improvement ontvangt u dan maandelijks een update over uw performance en adviseren we wat er eventueel aangepast moet worden. Daarmee optimaliseert u de digitale ervaring van uw medewerkers. Bovendien bespaart u kosten met proactieve monitoring van uw performance:

  • U voorkomt uitval. Dat betekent minder druk op IT om crashes op te lossen en meer productieve uren voor medewerkers.
  • Door continue meting weet u precies hoeveel resources en welke licenties worden gebruikt. Daardoor koopt u nooit te veel in en kunt u snel opschalen wanneer dat nodig blijkt.
  • Bovendien is uw omgeving steeds beter in staat de gewenste performance in stand te houden doordat we proactief werken aan verbeteringen.

Uw kosten staan daarmee in verhouding met de productie, en dus met uw omzet.

Onafhankelijk advies

Dovilo opereert onafhankelijk. Daarom geven we in ons advies verschillende oplossingen hoe u de gewenste performance met behulp van nieuwe technologieën zo efficiënt mogelijk inricht. Deze oplossingen hebben we in onze eigen hybride IT-omgeving getest. Zo testen we onder andere mogelijkheden voor s3 Object storage, hyperconverged back-up, software defined datacenter software, performance management. Op die manier houden we onze kennis actueel en weten we wat werkt in de praktijk.

Bent u benieuwd hoe uw IT-omgeving scoort qua performance?

Neem contact op met een van onze consultants voor een meting