Testowanie oprogramowania

Dovilo może szeroko testować aplikacje i zarządzać procesami tworzenia oprogramowania. Nasze procesy pytań i odpowiedzi zapewniają najwyższą jakość Państwa oprogramowania w momencie dostarczenia. Możemy również wykorzystać nasze testy do aplikacji opracowanych przez stronę trzecią. W takich przypadkach Dovilo działa jako niezależny i obiektywny audytor.

Testy prowadzone przez Dovilo

Nasze testy stwarzają pewność odpowiedniego oraz niezawodnego działania oprogramowania. Testy rozpoczynamy na wczesnym etapie procesu programowania, z różnymi fazami koncentrującymi się w różnych zakresach. Dzięki temu, podczas procesu programowania umożliwiona jest jego korekta.

Przygotowania

Zaczynamy od zarządzania potrzebami i wymaganiami aplikacji. Aplikacje muszą być odpowiednio zdefiniowane, sprawdzone i sformalizowane, by ostatecznie spełniały wszystkie Państwa oczekiwania. Pozwoli to na realistyczne zdefiniowanie celów postępów projektu rozwojowego.

Prototypy

W drugiej fazie opracowujemy prototypy, które dają dobry obraz ostatecznego zastosowania. Prototypowy interfejs może być prostą graficzną reprezentacją aplikacji, ale możliwe jest również skonfigurowanie interaktywnego, klikalnego wariantu. W ten sposób kierownicy projektów posiadają wiedzę na temat działania oprogramowania w praktyce.

Funkcjonalne testy

W końcowej fazie przeprowadzamy testy funkcjonalne. Działania te wykraczają poza granice zwykłego wyszukiwania błędów. Nasi specjaliści testują najnowszą wersję oprogramowania w środowisku wirtualnym zbliżającym się do jego ostatecznej wersji. Umożliwia to wykrycie potencjalnych problemów na wczesnym etapie.