Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firmy są częścią społeczeństwa i mają wpływ na ich środowisko. Dovilo jest świadomy swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Właśnie dlatego Dovilo wnosi swój wkład, wprowadzając społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) za ludzkość i środowisko. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów jest tego częścią. Działając odpowiedzialnie, Dovilo pomaga ograniczyć odpady i niewłaściwe zużycie zasobów.

Ludzie w centrum uwagi

W Dovilo temat dotyczący Ludzi jest niezwykle ważny. W końcu pracujemy w zespołach i chcemy wspierać naszych klientów na tyle profesjonalnie, na ile jest to możliwe. Dlatego naturalne jest, że Dovilo stawia na rozwoj ludzi, aby mogli dać z siebie to, co najlepsze. By mogli czerpać przyjemność z pracy i poprawiać swoje samopoczucie, zarówno prywatnie, jak i profesjonalnie. Dovilo głęboko zakorzenił tę wizję w Regulacjach Spółki.

Nasze wsparcie dla klubu sportowego Oranje Wit z Dordrechtu jest najlepszym tego przykładem. Dużą część członków klubu stanowią dzieci. Wspierając klub, Dovilo jest ambasadorem nauczania wartości życia w harmonii i wzajemnego szacunku. Są one niezbędne dla zdrowej społeczności i dobrej, wzajemnej współpracy.

Istota klimatu

Dovilo ma świadomość, że skutkiem działań ekonomicznych jest emisja dwutlenku węgla, która prowadzi do zmian klimatu. Celem zabezpieczenia środowiska dla przyszłych pokoleń Dovilo dąży do zneutralizowania węgla. Kompensację emisji przekładamy na projekty klimatyczne. Na przykład FairClimateFund realizuje projekty na całym świecie w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Przyczyniając się do tych działań, Dovilo zmniejsza emisje dwutlenku węgla, zgodnie z naszym zużyciem energii i spełnia nasze ambicje, aby działać jako firma neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów

Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i energii jest niezmiernie istotnym czynnikiem dla Dovilo. Szczególny nacisk kładziemy na zmniejszenie odpadów i promowanie recyklingu. Gdy projekt skutkuje nadwyżką produktów poprzez wymianę, Dovilo nie traktuje ich jako odpadów. Zamiast tego przyjmujemy je, a jeśli produkty nadal mają wartość handlową, podejmujemy niezbędne kroki, aby wróciły na rynek. W przypadku osiągnięcia końca ekonomicznego cyklu życia, Dovilo próbuje zaoferować je organizacjom non-profit. W ten sposób zapobiegamy zbędnemu wyrzucaniu funkcjonującego sprzętu.

 

W przypadkach, gdy odpowiednie produkty nie będą już przydatne do użytku dla żadnej ze stron, Dovilo w pierwszej kolejności upewnia się, czy zostaną one wysłane do odpowiedniego przetwarzania. Procedura ma zastosowanie nie tylko wobec sprzętu IT, lecz również w stosunku do opakowań materiałów. Strona przetwarzająca jest odpowiedzialna za efektywny i odpowiedzialny recykling zasobów. Dovilo zawsze wybiera certyfikowane firmy recyklingowe specjalizujące się w przetwarzaniu sprzętu IT. Zapewnia to, że określone materiały i zasoby produkcyjne są odzyskiwane w recyklingu w możliwie najbardziej wydajny sposób.

Prywatność w Centrum

Prywatność jest priorytetem dla naszego zrównoważonego biznesu. Z tego też względu zawsze koordynujemy recykling sprzętu z jego poprzednim właścicielem. Dovilo bierze na siebie odpowiedzialność za skuteczne usunięcie wszelkich danych pozostawionych na nośnikach pamięci. Z tego tytułu możemy zaoferować Państwu certyfikat, jeśli zostanie wystosowana do nas uprzednia prośba.