Regulamin

Dovilo posługuje się Regulaminem ICT office dotyczącego warunków i zasad dostarczania produktów, usług i projektów oraz obsługi wszystkich modułów. W przypadku zgłoszenia prośby wyślemy Państwu kopię Regulaminu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Dovilo

Regulamin

Wszystkie nasze oferty i umowy są zgodne z postanowieniami Regulaminu, włącznie z określonymi warunkami modułów ICT ~ Office, wersja 2014. Regulamin został zarejestrowany w Izbie Handlowej Midden-Nederland pod numerem 30174840. Niniejszy Regulamin jest dostępny w załącznikach lub na żądanie, w przypadku zawarcia umowy. Nie stosuje się domniemania spełnienia się warunków wynikających z Regulaminu wobec klienta. Warunki uzgodnione między stronami mają pierwszeństwo przed warunkami wynikającymi z Regulaminu ICT office. Mogą obowiązywać różne moduły Regulaminu Biura ICT. W zależności od charakteru oferty mogą obowiązywać moduły, w tym oddelegowanie, zarządzanie, utrzymanie lub najem.

Dostawa:
Dostawa jest zakończona, po opłacenia wysyłki na Państwa adres

Czas dostawy:
Dostawa wszystkich produktów zajmuje średnio od 2 do 4 tygodni

Cennik:
Ceny podane są netto, bez VAT (21%). Istnieje możliwość zmiany cen.

Fakturowanie:
Sprzęt, oprogramowanie i usługa wsparcia są fakturowane niezwłocznie po zakończonej dostawie do Państwa lokalizacji lub lokalizacji Dovilo.

Godziny projektu:
opłacane miesięcznie z góry

Subskrypcje:
opłacane kwartalnie z góry

Termin zapłaty:
Płatność należy uregulować w terminie 14 dni po dacie wystawienia faktury.

Termin obowiązywania złożonej oferty:
Oferta jest ważna przez okres co najmniej 2 tygodni, chyba że termin zostanie wyraźnie oznaczony w przesłanej do Państwa ofercie.

Regulamin ICT office został zgłoszony do Izby Handlowej Midden-Nederland pod numerem 30174840.