Obsługa i wsparcie

Utrzymanie i wsparcie oprogramowania jest ważnym wymogiem dla wydajnego i opłacalnego IT. Rozwiązania działają lepiej, a zatem dłużej. Dzięki serwisowaniu i wsparciu firmy Dovilo mogą Państwo mieć pewność, że oprogramowanie zawsze będzie działało optymalnie.

Oprogramowanie jako jedno środowisko

Nasi specjaliści nie koncentrują się na poszczególnych aplikacjach, lecz na działaniu tych aplikacji jako całości. Ponadto przywiązują tyle samo uwagi do zapobiegania powstawania problemów, jak również odnośnie ich rozwiązywania.

Serwisowanie oprogramowania

Usługi serwisowe Dovilo oparte są na trzech filarach:

Serwisowanie naprawcze – Odpowiednie wsparcie zapewnia optymalne działanie oprogramowania. Oznacza to ciągłe poszukiwanie ulepszeń. Na Państwa żądanie analizujemy środowisko oprogramowania celem rozwiązania powtarzających awarii i spadków wydajności.

Serwisowanie periodyczne – Regularne konserwacje okien są kluczowe dla każdego środowiska aplikacji. Umożliwia to wykrycie i usunięcie defektów, zanim staną się problemem. Instalujemy również aktualizacje, aby zachować stabilność i bezpieczeństwo środowiska.

Transfer do nowych środowisk – Dovilo ułatwia płynny transfer oprogramowania do nowego sprzętu, na przykład migracje do nowych środowisk hostingowych lub aktualizacje aplikacji. Zwracamy również szczególną uwagę na ciągłość i wydajność w nowym lub w zmienionym środowisku. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i wieloletniemu doświadczeniu możemy również Państwu pomóc z migracją aplikacji w chmurze.

Wsparcie

Nasz zespół oferuje wsparcie pierwszej, drugiej i trzeciej linii dla wszystkich aplikacji. Oferujemy te usługi nie tylko dla oprogramowania, które zostało przez nas opracowane, ale także dla oprogramowania firm trzecich.

Zarządzanie

Możemy ponadto zająć się technicznym zarządzaniem całej infrastruktury, z całodobowym monitorowaniem podstawowych aplikacji i sprzętu komputerowego. Nasz zespół natychmiast reaguje na sygnały, które mogą wskazywać na problemy z serwerami, rozwiązując je na tyle szybko, o ile jest to możliwe. W ten sposób Państwa organizacja może skoncentrować się na swoich zasadniczych działaniach.