ICTU Foundation, niezależna organizacja konsultingowa i projektowa w ramach rządu holenderskiego, zawarła umowę ramową z dostawcą sprzętu do centrów danych i specjalistą ds. Chmury i Dovilo. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku z opcją przedłużenia maksymalnie trzy razy 1 rok.

„Nasza wiedza specjalistyczna polega na odciążaniu całej infrastruktury centrum danych” – mówi Maurice Boonstra, kierownik sprzedaży w Dovilo. „Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zapewnianiu pracy dostosowanej do potrzeb klienta oraz pracy neutralnej dla dostawców, mamy doskonały przegląd tego rynku. Dzięki temu możemy optymalnie obsługiwać ICTU na każdej części ich infrastruktury.”

O Fundacji ICTU

Założony w 2001 r. Jako niedochodowa fundacja rządowa, ICTU pomaga rządom ulepszać swoje usługi dzięki ICT, w służbie administracji publicznej. ICTU działa w oparciu o przekonanie, że IT pomaga rządowi naprzód w kwestiach społecznych. W tym celu fundacja zapewnia wysokiej jakości usługi cyfrowe wraz z klientami, dzięki czemu obywatele i firmy mogą bezpiecznie i łatwo cyfrowo obsługiwać swoje sprawy z rządem.

Więcej informacji: https://www.ictu.nl