Na podstawie wcześniejszych pozytywnych doświadczeń z Huawei i przedstawionego planu podejścia te połączone gminy zareagowały pozytywnie.

Dzięki temu przetargowi Dovilo nie tylko zapewnia znaczną oszczędność na całkowitych operacyjnych kosztach informatycznych tych gmin, ale również dobrze reaguje na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony rozwój i przyszłą integrację z chmurą.

Bertram Rutte, dyrektor generalny Dovilo: „Obecny rynek IT jest bardzo dynamiczny, toczy się wiele dyskusji na temat kwestii bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. W tym zakresie wiodą nasze kombinacje produktów i usług.

Od Dovilo robimy różnicę, poświęcając wystarczająco dużo czasu i uwagi na dobre plany projektów, z którymi wszyscy czują się komfortowo i które odpowiadają na różne problemy w perspektywie krótko- i długoterminowej. „

Zawarto umowę na świadczenie usług ICT i usługi wsparcia na okres trzech lat i możliwe jest kolejne dwa x 1 rok przedłużenia.