DevOps

Ze względu na rosnącą złożoność aplikacji i elastyczności IT, oprogramowanie zawsze pozostaje w fazie rozwoju. W rezultacie tworzenie oprogramowania i zarządzanie aplikacjami stają się coraz bardziej powiązane.  Biorąc pod uwagę wysoki stopień automatyzacji i wymiany informacji, konieczna jest zatem współpraca programistów i  specjalistów od eksploatacji na zupełnie nowych poziomach. Dovilo może dostarczyć narzędzi potrzebnych do stworzenia wydajnego DevOps.

Centralne repozytorium wydajnych projektów

DevOps wymaga niezwłocznej dostępności kodu i wprowadzania zmian bez opóźnień. Jednakże szybkie tempo nie powinno odbywać się kosztem stabilności środowiska.

Centralne repozytorium Dovilo jest miejscem, w którym organizacje mogą śledzić zmiany w kodzie. Mając na celu zapewnienie ciągłości środowiska zmiany te są automatycznie testowane. Z uwagi na to, że Centralne repozytorium zostało oparte na metodologii projektu Agile, każda poprawka jest natychmiastowo aktywowana.

Sprawna współpraca między Działem Rozwoju i Operacji

Największym wyzwaniem DevOps jest stała koordynacja pracy pomiędzy dwoma Działami. Słaba komunikacja szybko prowadzi do zakłóceń i opóźnień.

Dovilo ułatwia komunikację między programistą a operatorem za pomocą łatwego w obsłudze środowiska czatu online. Różne zespoły mogą pozostawać w stałym kontakcie, z zachowaną możliwością koordynacji pracy. Wszystkie strony projektu posiadają wzajemny dostęp i mogą łatwo wymieniać się informacjami.

Zarządzanie i monitorowanie

Środowisko DevOps ma duży wpływ na IT. Stąd też Dovilo oferuje możliwość zarządzania Państwa środowiskami 24/7. Ma to swoje przełożenie na zapewnienie firmom wsparcia oraz prowadzi do zmniejszenia występowania kosztownych zakłóceń działania. Ponadto nasz zespół DevOps obsługuje wiele narzędzi monitorowania DevOps. W efekcie nasza usługa monitorowania zawsze dopasowuje się do poszczególnych środowisk.