Organisaties die succesvol digitaliseren plukken de vruchten van efficiënte processen en geavanceerde applicaties. Bovendien biedt het hen een extra bron waaruit ze waarde genereren: de data. Slimme analyse op die data kan informatie opleveren die normaal verborgen blijft, waardoor bedrijven snellere en betere besluiten nemen. Maar de data zorgt ook voor een nieuwe uitdaging: de exponentiële groei ervan.

Van bijproduct naar onmisbare waarde

De waarde van data kan niet worden onderschat. De enorme opmars van analysemiddelen en capaciteit maakt het mogelijk om informatie te verwerven die anders verborgen zou blijven. Trends op basis van grote hoeveelheden data leggen mogelijkheden bloot die de mogelijkheden van organisaties sterk verbeteren. Ze krijgen de mogelijkheden om proactief en preventief te handelen, in plaats van reactief. Daarnaast ontsluit het nieuwe oplossingen, gebaseerd op machine learning, kunstmatige intelligentie en Internet of Things (IoT). Het vergaren, analyseren en omzetten van data naar direct bruikbare informatie wordt steeds vaker een van de hoofddoelen van digitalisering.

Dankzij data kunnen bedrijven onder meer:

  • Continu verbeteringen doorvoeren in hun processen, diensten en applicaties
  • Nieuwe oplossingen en diensten introduceren
  • Zakelijke beslissingen nemen op basis van concrete informatie
  • Transparant te werk gaan en verantwoording afleggen

De uitdaging: explosieve datagroei

De transformatie naar een digitale, datagedreven organisatie vraagt wel om een schaalbare infrastructuur en effectief beheer. De behoefte aan data groeit explosief. Wereldwijd gaat het om bijna een verdubbeling van het gegenereerde datavolume in drie jaar tijd. Met andere woorden: per jaar zal dan bijna twee keer zoveel nieuwe data worden aangemaakt dan nu het geval is. Dat terwijl de bestaande data ook moet worden opgeslagen en beheerd

Die groei heeft enkele oorzaken, waaronder:

Organische groei

Het gebruik van applicaties genereert op zichzelf al data, en het aantal gebruikers groeit. Bovendien hebben ze steeds hogere verwachtingen van hun applicaties en diensten. Ze verwachten dat het altijd en overal bereikbaar is, en dat de kwaliteit verder toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van streamingdiensten.

Retentieplicht

De wet- en regelgeving rond data wordt steeds strenger. Bedrijven en overheden zijn verplicht om steeds meer data te bewaren, onder meer om te kunnen bewijzen dat ze er verantwoord mee omgaan.

Data mining

De waarde van data is de afgelopen jaren verder tot de bestuurskamers doorgedrongen. Organisaties kiezen ervoor om actief data te verzamelen die voorheen verloren gingen. Nieuwe analysemogelijkheden in combinatie met meer data ontsluit voor hen nieuwe mogelijkheden.

Internet of Things

Het delen van data tussen systemen en machines heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Slimme apparaten, zelfrijdende auto’s en kunstmatige intelligentie vereisen een constante datastroom. Steeds vaker in realtime. Organisaties die dergelijke diensten willen aanbieden, moeten daar de schaalbaarheid en beheercapaciteit voor hebben.

Risico’s van datagroei

De datagroei heeft gevolgen voor de eisen waaraan de infrastructuur en ICT-beheer moeten voldoen. Indien de infrastructuur en beheer van de ICT-middelen de groei niet bij kan benen, raakt dit de organisatie direct.

Het leidt tot een grote toename in kosten. De data moet worden bewaard, maar het continu aanschaffen van nieuwe hardware is op langere termijn geen houdbare situatie.

Een tweede risico dat datagroei met zich meebrengt is de security-uitdaging. Hoe meer data een bedrijf heeft, hoe meer data ook kwijt kan raken, gestolen wordt of beschadigd raakt. Zeker in combinatie met de eisen die de overheid stelt aan de beveiliging van data, kan dit voor grote schade zorgen.

Dat brengt ook een derde risico met zich mee: de backup en recovery van data kan een grote wissel trekken op de rest van de infrastructuur. Hoe meer data er moet worden veiliggesteld, des te meer ICT-middelen nodig zijn om dit adequaat te back-uppen. En dat geldt ook voor het terugplaatsen na een storing of calamiteit.

De data-explosie kan als laatste ook gevolgen voor digitaliseringsprojecten hebben. Het is moeilijk inschatten hoeveel data gemoeid is met een project. Met als mogelijke gevolgen vertragingen, kostenstijgingen en zelfs mislukking van projecten.

Datagroei leidt tot een grote toename in kosten

Data als waardevolle uitdaging

De potentiële waarde van data is bijna onuitputtelijk. Steeds meer organisaties zijn zich daarvan bewust. De groei van data brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. En dat stelt nieuwe eisen aan de infrastructuur en beheer. Het is daarom cruciaal daarover na te gaan denken.

De specialisten van Dovilo denken graag met u mee. Hun inzicht en ervaring als het gaat om data, cloud en infrastructuren geven u de mogelijkheid om successen te behalen met digitalisering. En om de uitdagingen die dat met zich meebrengt het hoofd te bieden.