Als uw IT-systeem uitvalt, wilt u zorgen dat de bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer opstart. Omdat u ondertussen productiekosten maakt zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Of – als het zorgverlening betreft-  omdat patiënten er hinder van ondervinden en er zonder IT-ondersteuning zelfs gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. Beschikt u bij uitval over een uitwijklocatie? Of vertrouwt u op het terugzetten van uw back-up?

In deze blog bespreken we waarom het belangrijk is om naast een back-up- ook een uitwijkprocedure in te richten.

De consequenties van uitval

Heeft u inzicht wat de consequenties zijn wanneer uw IT-systeem uitvalt? De reden voor het wegvallen in IT-systemen hoeft niet eens altijd iets dramatisch te zijn als ransomware, brand in een datacenter, falende techniek of stroomuitval. Ook gepland onderhoud kan de bedrijfsvoering onderbreken. Uitval zorgt ervoor dat uw productie stilligt of de alarmering van een ziekenhuisbed uitvalt. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid bracht vorig jaar al een rapport uit over patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen. De impact kan dus aanzienlijk zijn, van gemiste inkomsten, kosten van leegloop tot levensbedreigende situaties.

Bij het inrichten van uw IT-omgeving is het dus belangrijk om te bedenken welke processen in uw organisatie essentieel zijn, wat de impact is van uitval en hoe u dit opvangt.

Inrichten uitwijklocatie of terugzetten back-up

Misschien heeft u een back-up procedure ingericht en denkt u: “Als iets uitvalt, dan zet ik de back-up gewoon terug.” Waarom zou u nog apart een uitwijklocatie regelen?

De redenen zijn: tijd en zekerheid.

Het terugzetten van een back-up duurt vaak langer dan een uitwijk initiëren. Vanuit een uitwijklocatie bent u al binnen enkele minuten weer volledig operationeel. Zeker als u met Continuous Data Protection (CDP) werkt. Daarmee beschikt u over de data van enkele seconden daarvoor en kunnen medewerkers direct door alsof er niks gebeurd is.

Daarnaast biedt een uitwijklocatie meer zekerheid. Want als uw productie-omgeving is uitgevallen, kunt u niet opnieuw opstarten door daar uw data terug te zetten, als de hardware nog niet functioneert.

Zelf regelen of afnemen als dienst?

Natuurlijk kost het inrichten van een uitwijklocatie geld. Zie het als premie voor een verzekering: wat kost het als zich een voorval voordoet en is de organisatie in staat en/of bereid om dit op te vangen? De kosten heeft u bovendien in de hand door vooraf te selecteren welke systemen, data en applicaties u meeneemt voor de uitwijkprocedure. Het is waarschijnlijk niet nodig alles repliceren in de uitwijkomgeving.

U kunt als organisatie er uiteraard voor kiezen om zelf alles redundant uit te voeren door extra netwerkverbindingen en servers met applicaties en data op een andere locatie in te richten. Dat heeft een aantal nadelen. Ten eerste, de kosten. U betaalt voor extra servercapaciteit en verbindingen die u hopelijk heel weinig gebruikt. Zonde van het geld dus. Ten tweede, extra onderhoud. Om zeker te weten dat het werkt, moet uw IT-afdeling de uitwijklocatie regelmatig onderhouden en testen. En ten slotte, de zekerheid. Wat als uw uitwijklocatie op het moment suprême ook niet werkt? Kleine kans, maar toch. Als het in dezelfde regio is, kan het gebeuren.

De meeste cloudproviders bieden een vorm van continuïteitsdiensten aan. Dovilo is hierin gespecialiseerd en kan daarom een continuïteit van 100% uptime garanderen. Daarnaast bieden we verschillende mogelijkheden zoals het afnemen van tijdelijke capaciteit, bijvoorbeeld voor backup of (tijdelijke) uitwijk. U betaalt een vast bedrag per maand en kunt rekenen op een uitwijklocatie als er iets misgaat. Het voordeel is dat de provider de techniek onderhoudt en test. Omdat u servers en netwerkverbindingen deelt met anderen, is het goedkoper dan wanneer u dit zelf doet.

Keuzes in uitwijkmogelijkheden

De cloud is geen magische wolk. Uitwijk is dus ook niet automatisch geregeld. U moet dit zelf actief inrichten en keuzes hiervoor maken. Wilt u bijvoorbeeld ook de uitwijk zelf redundant maken, zodat u zeker weet dat alles blijft werken in geval van uitval? En kiest u voor een private uitwijklocatie of neemt u deel in een pool? Omdat u in de laatste optie servers deelt met anderen, is deze oplossing goedkoper. Wat u nodig heeft, hangt af van uw eisen en de urgentie van uw bedrijfsprocessen. Wilt u in het geval van een calamiteit beschikken over maximale performance? Dan is een private server nodig. Kunt u toe met iets minder? Dan kunt u besparen op de kosten en deelnemen in een gedeelde locatie.

Opstellen requirements uitwijkprocedure

Net als voor andere systeeminstellingen geldt dat u eerst de requirements verzamelt voor de uitwijkprocedure. Wij kunnen u helpen bij de analyse. Hierbij kijken we naar:

 1. Snelheid of Recovery Time Objective (RTO)
  Hoe snel moet iedereen weer aan de slag kunnen?
 2. Maximaal aanvaardbare verlies of Recovery Point Objective (RPO)
  Wat is de maximaal toelaatbare hoeveelheid dataverlies na een incident? Oftewel: hoe vaak moet ik een back-up maken?
 3. Kosten
  Wat zijn de kosten versus de opbrengsten
 4. Eisen vanuit de bedrijfsvoering
  Welke applicaties en processen zijn essentieel moeten direct weer opgestart worden en vereisen dus een replicatie en Continuous Data Protection (CDP)? En welke kunnen later met een back-up worden teruggezet?

De uitwijklocatie is een verzekering. En u wilt zich niet over- maar zeker ook niet onderverzekeren. Daarom kijken wij naar de kosten in verhouding tot de consequenties. Het is misschien niet nodig om alle data en applicaties direct vanuit een uitwijklocatie op te starten. Daarom maken we ook nog onderscheid in replicatie op data storage, hypervisor en applicatieniveau. En ook binnen die niveaus kunt u nog kiezen om onderscheid te maken in bedrijfskritische data en applicaties.

Zo verzekert u alleen dat wat nodig is voor de bedrijfsvoering.

Uitwijkprocedure doet niks af aan back-up

Qua data integriteit kunt u kiezen voor crash consistence en applicatie consistence. In het eerste geval is de data tot de laatste back-up gegarandeerd. Het kost mogelijk meer tijd om alles te herstellen. In het tweede geval is er geen dataverlies en is deze consistent met de applicatie die de data gebruikt, omdat de applicatie wordt meegenomen in de back-up.

Naast het inregelen van een uitwijkprocedure blijft een goede back-up nodig. In een back-up proces worden namelijk meerdere versies van data gekopieerd. Voor de uitwijkprocedure is dat over het algemeen niet het geval. Als er niet meerdere versies worden gemaakt, bestaat het gevaar dat wanneer de data in uw productie-omgeving corrupt is, dat ook het geval is op uw uitwijklocatie. Uiteraard kunt u dan op uw uitwijklocatie wel data uit de back-up inladen. Dat vergt echter wel weer  meer tijd. Een optie om dit te voorkomen, is een uitwijkprocedure op basis van synchrone replicatie. In dat geval worden fouten in productiedata met extra consistency points of een aparte back-up ondervangen. Wees u er van bewust dat meerdere versies van data praktisch kunnen zijn.

Belangrijk is ook om geografisch gescheiden locaties cruciale data op te slaan. Zo bent u in ieder geval verzekerd tegen grote calamiteiten zoals brand in een datacenter. Dat dit geen hypothetische case is, bleek begin dit jaar toen brand uitbrak in een van de datacenters van de grootste hostingprovider in Europa

Aan de slag met uw uitwijkprocedure

Het kan geen kwaad om in ieder geval intern de discussie aan te gaan over de consequenties van uitval van uw IT-omgeving.

Bent u ervan overtuigd dat u aan de slag wilt met het inregelen van een uitwijkprocedure? Dan helpen we u graag verder. Zowel on-premises als in de cloud. Wij zijn onafhankelijk en kunnen dus adviseren wat het beste bij uw organisatie past. Na een analyse van de huidige situatie, leggen we u verschillende oplossingen voor. Met onze ervaring verzekeren we u ervan dat de kritische onderdelen redundant zijn uitgevoerd. Aan de hand van uw wensen en eisen, bepaalt u zelf welke oplossing voor uitwijk uw wilt (laten) implementeren.

Uw uitwijk combineren met uw cloudopslag?

En daarvoor gebruik te maken van the best of both worlds? Kies dan voor de alles in één oplossing, cloud-in-a-box!

Lees hoe u dit slim kunt combineren in ons whitepaper!

Mail of bel ons voor advies op maat.

Neem contact op