Cybercrime en calamiteiten blijven de bedrijfscontinuïteit bedreigen. Een voorbeeld van dergelijke calamiteiten is het toenemend aantal stroomstoringen in Nederland. Dit treft niet alleen kleinere partijen, zelfs de continuïteit van bijvoorbeeld Schiphol kwam hierdoor vorig jaar ernstig in het gedrang. Hoe goed u zich er dus tegen wapent, de kans blijft dat het ook u overkomt. In geval van een dergelijke calamiteit moet dataverlies zoveel mogelijk worden beperkt en dient uw bedrijf weer zo snel mogelijk operationeel te zijn. Juist in zo’n noodsituatie mag niets misgaan bij de uitwijk. Dat is echter geen sinecure en u moet er toch niet aan denken dat uitgerekend het noodplan faalt bij een calamiteit. Dit voorkomt u met de DRaaS dienst van Dovilo.

Disaster Recovery als dienst

De eigen IT-afdeling is al druk met de core business en bovendien is het verzorgen van een uitwijk een specialistische taak. Een calamiteit treedt onverwacht op en het is dan maar de vraag of uw mensen hierop alert reageren en erin slagen het hoofd koel te houden in de plotselinge chaos, te meer omdat uitwijken niet een alledaags proces is. Kan deze onzekerheid dan niet weggenomen worden? Jazeker, precies hiervoor biedt Dovilo de Disaster-Recovery-as-a-Service aan! Met deze dienst zorgt u dat de volgende probleempunten bij een noodsituatie geen rol meer spelen.

Geen operationele uitwijk

Niets is erger als de laatste strohalm, namelijk de uitwijk, er net niet is op dat ene moment dat die er moet zijn. U moet er dus blindelings op kunnen vertrouwen dat het uitwijken feilloos verloopt. In tegenstelling tot een noodsituatie, waarbij door de acute hectiek menselijke fouten gemakkelijk optreden, wordt bij DRaaS de uitwijk automatisch geregeld. Softwarematige systemen en processen zorgen voor een gegarandeerde recovery. Natuurlijk wordt gegarandeerd dat dit daadwerkelijk gebeurt. Bij DRaaS worden immers periodieke tests uitgevoerd om de business continuïteit blijvend te borgen. Een cruciaal punt van zorg minder voor u.

Verbroken netwerkverbindingen

In deze tijd van online dienstverlening kunt u het zich absoluut niet veroorloven dat uw bedrijf verstoken is van netwerkverbindingen. Enerzijds raakt u klanten en prospects kwijt. Anderzijds is de onderneming afhankelijk van tal van clouddiensten, waardoor de bedrijfsvoering zelf niet meer functioneert. Maar met alleen een netwerkaansluiting bent u er nog niet. Ook het verkeer moet op de correcte manier omgeleid worden, zodat datacommunicatie niet meer via de primaire locatie, maar via de uitwijk loopt. Met DRaaS lost u dat in één keer op. Die zorgt voor zowel de internetontsluiting op de uitwijklocatie als de correcte routering van het netwerkverkeer.   Zo bent u zelfs in nood zeker van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

Complex beheer

Voor de standaard gang van zaken is het al een hele klus om de infrastructuur te verzorgen, bij het zelf beheren van de uitwijklocatie neemt die complexiteit sterk toe. Veel sterker dan alleen het neerzetten van een kopie van de primaire locatie. U moet namelijk voorzieningen treffen om te kunnen omschakelen binnen een vastgestelde tijd. De business moet immers zo snel mogelijk operationeel zijn. Verder dient data continu gesynchroniseerd te worden tussen beide locaties. Per slot van rekening wilt u zo weinig mogelijk data verliezen in geval van een calamiteit. Dat allemaal in eigen beheer uitvoeren vergt veel middelen. Met DRaaS slaat u twee vliegen in één klap: u hoeft de expertise niet in huis te halen en geen resources te reserveren ten koste van de core business.

Lastig schaalbaar

Nu we het over het beheer hebben, het blijft niet bij het initieel opzetten van de uitwijk. Uw bedrijf groeit, er worden meer virtuele machines ingezet, nieuwe clouddiensten worden afgenomen, kortom uw infrastructuur is constant aan verandering onderhevig. Dat wil zeggen, de IT-omgeving van de uitwijk moet continu synchroon mee schalen en zich aanpassen aan de actuele productieomgeving. Dat verhoogt de druk op het beheer en budget. Met DRaaS bent u van die verantwoordelijkheid af. Hierbij worden nieuwe VM’s automatisch aan de uitwijk toegevoegd. Daarnaast zorgt de provider van deze dienst dat de infrastructuur wordt aangepast aan die van de primaire locatie. Zodoende heeft u de zekerheid dat uw omgeving en uitwijk altijd up-to-date is.

Aanvullende mogelijkheden

Het hebben van een betrouwbare uitwijk is al een hele geruststelling. Maar er zijn nog meer mogelijkheden om zeker te zijn van een continue bedrijfsvoering. Een belangrijk document dat je per ongeluk hebt verwijderd, krijg je niet met een uitwijk terug. Daarvoor biedt onze back-up clouddienst uitkomst. Wellicht heeft u behoefte aan een beveiligingslaag voor uw primaire infrastructuur of wilt u dat uw bedrijfssystemen 24×7 gemonitord worden om mogelijke problemen voor te zijn?

Wilt u weten welke mogelijkheden er allemaal zijn? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten denken graag mee om de optimale oplossing voor uw organisatie te bereiken.