Data biedt grote kansen, maar ook grote uitdagingen. Organisaties staan onder grote druk om hun data optimaal te benutten. Wie geen snelle en op harde cijfers gebaseerde beslissingen neemt, die legt het al snel af bij de concurrentie. De middelen om data te verzamelen en te analyseren worden steeds geavanceerder. Maar wie niet oppast, kan door de groei van data in de problemen komen.

Data is waardevol – maar ook riskant

Door de druk vanuit de markt zijn bedrijven genoodzaakt om serieus met hun data bezig te gaan. Een van de gevolgen is dat data bij bedrijven exponentieel groeit. Dat heeft zijn voordelen: hoe meer data beschikbaar, des te meer verbanden worden gelegd en accurater de gegevens waarop kan worden gehandeld. De besluitvorming verbetert, waardoor bedrijven zich beter staande houden in hun respectievelijke markten.

Daar komt bij dat steeds meer applicaties volledig afhankelijk zijn van data om te functioneren. Slimme apparaten en IoT zijn voorbeelden van directe toepassing van grote hoeveelheden data. Gebrek aan toegang tot data – hoe tijdelijk ook – heeft ernstige consequenties voor de activiteiten.

Afhankelijkheid zorgt echter ook voor uitdagingen. Het maakt digitaliseringsprojecten complexer en veeleisender. Organisaties die niet zich niet goed voorbereiden op de effecten van de exponentieel groeiende datastroom ondervinden grote problemen.

Een keten van risico

Hieronder noemen we enkele van de risico’s die de grootschalige inzet van met zich meebrengt.

Kosten van storage

De schaal waarover we het hebben kan zo groot worden dat de traditionele storageomgeving het niet meer kan bijbenen. Hoewel de kosten per MB storage zakken, stijgt het datavolume nog veel harder dan dat. Gevolg is dat het op een gegeven moment niet meer lukt om de data op een kosteneffectieve manier te bewaren. Althans, niet op de traditionele manier. Het is wel degelijk mogelijk om infrastructuren zo in te richten dat ze een groot deel van de datagroei effectief kunnen opvangen. Data komt bijvoorbeeld in allerlei soorten en maten, en verschillende dataverzamelingen worden ingezet voor verschillende doeleinden. Daar valt rekening mee te houden door onderscheid te maken tussen ‘koude’ data en ‘warme’ data, en de eerste groep weg te schrijven naar goedkopere maar (veel) tragere storagemedia.

Door de bomen geen bos zien

Daar komt bij dat lang niet alle data bruikbaar is, noch op korte, noch op langere termijn. De data die er wel toe doet wordt daardoor moeilijker vindbaar. Het is voor ieder digitaliseringsproject cruciaal om heel helder te hebben wat er nodig is, wat de doelstellingen voor nu en de nabije toekomst zijn, en wat er daarom actief moet worden verzameld. Hoe groter de dataverzameling, hoe moeilijker dit wordt. En hoe groter het risico op mislukking.

Compliancy

Over het verzamelen van data gesproken: de regels rond het verzamelen van bepaalde soorten data worden steeds strenger. De AVG voorziet in hoge boetes wanneer blijkt dat een organisatie niet goed met deze data omgaat. Bovendien moet bepaalde data ook voor een periode worden bewaard voor de autoriteiten. Daarom is een goed overzicht van data -en dan vooral gegevens over personen- erg belangrijk. Ook mogen sommige data niet worden beheerd door buitenlandse derde partijen, wat betekent dat bepaalde clouddiensten voor die subset niet ingezet kan worden.

Security

Compliancy is onlosmakelijk verbonden met datasecurity. Zoals het moeilijk is om verantwoording af te leggen voor de wet bij een wildgroei aan data, zo is het minstens even moeilijk om datalekken en dataverlies tegen te gaan. Dat hoeft niet alleen het werk van criminelen te zijn. Ook verstoringen kunnen tot dataverlies leiden. Naast maatregelen om te voorkomen dat criminelen toegang hebben tot de databases en bedrijfsgegevens, moet ook goed worden nagedacht over bijvoorbeeld backup en recovery.  En dat keert weer terug naar de storagekosten.

De verschillende risico’s hebben dus sterke raakvlakken met elkaar. Het is dus zeer waarschijnlijk dat als het op één punt fout gaat, de hele organisatie hieronder lijdt. Daarom is het zo belangrijk om de complete infrastructuur – de on-premise servers tot cloud en de connectiviteit- klaar moet zijn voor intensieve dataverwerking. De experts van Dovilo lopen graag met u uw infrastructuur na, en geven advies over hoe de data het beste end-to-end kan worden beheerd.